Całki żeliwne

Żeliwo, klasa M1, od 1 kg do 5000 kg