Төрөл бүрийн электрон баланс, чийгийн анализатор, вискозиметр, жин хэмжүүрийн багаж хэрэгслийн мэргэжлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт.
weighinginstru@gmail.com

1кг-аас 5000кг хүртэл M1 ангиллын цутгамал төмөр

Таны лавлагаа илгээнэ үү