Jak posprzątać i utrzymać dokładność wag i wag analitycznych

2021/02/24
Wyślij zapytanie

Jak posprzątać i utrzymać dokładność wag i wag analitycznych

Pomiar masy jest integralną częścią pracy laboratoryjnej. Wagi specjalistyczne pozwalają naukowcom i technikom wykonywać tę pracę z dokładnością i precyzją. Przy podejmowaniu decyzji, jaką wagę użyć w laboratorium, kluczowa jest kwestia dokładności. Znacznie dokładniejsze wagi dają pomiary z większą liczbą cyfr na prawo od przecinka (znane również jako znaczące cyfry). Dokładność wagi zależy od jej rozdzielczości, która jest najmniejszym przyrostem używanego ciężaru, jaki może znaleźć i jaki może znaleźć się w wadze. Rozdzielczość jest zwykle porzucana w gramach, a czasami nazywana jest czytelnością lub działem.

Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące przestrzegania podstawowych „nakazów i zakazów”, a także inne przydatne zalecenia:

Na początek pozbądź się proszku, a także kurzu z wagi. W tym celu należy użyć chusteczki, zamiast próbować zdmuchnąć kurz z instrumentu, co może przypadkowo przenieść kurz lub inne produkty do wagi.

Po zniknięciu wszelkiego rodzaju proszku i brudu usuń lepkie związki za pomocą mokrej, niestrzępiącej się szmatki, a także lekkiego rozpuszczalnika, takiego jak izopropanol lub etanol 70%. Nie używaj materiałów ściernych, a także nie spryskuj ani nie wylewaj płynów na wagę. Podczas czyszczenia lub szczotkowania wagi należy czyścić z dala od otworu, w którym spoczywa patelnia, a także z dala od wszelkiego rodzaju kanałów powietrznych, które są puste przed lub za osłoną przeciwwiatrową.

Gdy części można pozbyć się bez urządzeń, wyjmij je w celu oczyszczenia.

Utrzymuj idealnie podłączone gadżety peryferyjne, a także czyść wagę w jej obszarze roboczym.

Po oczyszczeniu odbuduj równowagę i przywróć ją (przy odpowiednim czasie treningu), aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Wypoziomuj i skalibruj wagę, szukaj dokładności przy użyciu odważnika testowego, a także drukarek egzaminacyjnych i innych podłączonych urządzeń.

Te podstawowe wskazówki są wspaniałym punktem wyjścia, ale upewnij się, że zapoznałeś się z wytycznymi dotyczącymi działania danego narzędzia, które mogą zapewnić dokładniejsze wsparcie w kwestiach, takich jak wybór środków czyszczących.

Jaka jest ilość rodzajów wagi laboratoryjnej?

Wagi laboratoryjne można podzielić na kilka podstawowych grup na podstawie dokładności i rozdzielczości. W porządku rosnącym dokładność/rozdzielczość znajdują się wagi precyzyjne, wagi analityczne, wagi półmikro, a także miniwagi.

Jak specyficzny jestBilans analityczny?

Wagi precyzyjne, które są również nazywane wagami ładowanymi od góry lub wagami zwykłymi, zajmują się od zera do 3 cyfr na prawo od przecinka, w zależności od wersji. Wagi analityczne zapewniają co najmniej cztery liczby z prawej strony przecinka dziesiętnego. Przy takim stopniu precyzji konieczne staje się ograniczenie rozważanej patelni, aby pozbyć się wpływu prądów powietrza na pomiary. Wagi półmikro oferują 5 liczb na prawo od miejsca dziesiętnego. Wagi mikro zapewniają również większą precyzję.

Dlaczego ważne jest utrzymanie równowagi w czystości?

Bardzo ważne jest, aby zachowaćwagi laboratoryjne uporządkowane, szczególnie w przypadku znacznie bardziej szczegółowych wag analitycznych, ze względu na fakt, że wycieki mogą reagować z powierzchniami tych wrażliwych narzędzi, co może wpływać na dokładność ich pomiarów. Rozlane chemikalia lub cząstki mogą dodatkowo potencjalnie zanieczyścić oceniane próbki.

Wyślij zapytanie