Na co należy zwrócić uwagę podczas korzystania z miernika pH?

2019/02/18
Wyślij zapytanie

Miernik kwasowości jest skrócony jakoMiernik pH i składa się z dwóch części: elektrody i jednostki głównej. Jeśli elektroda może być prawidłowo konserwowana podczas użytkowania, bufor standardowy jest przygotowywany zgodnie z wymaganiami, a miernik elektryczny jest prawidłowo obsługiwany, błąd wskazania pH można znacznie zmniejszyć, poprawiając w ten sposób wiarygodność eksperymentów chemicznych i danych z testów medycznych.

Po pierwsze, prawidłowe użytkowanie i konserwacjaPrecyzyjny miernik PH elektroda

1. Gdy elektroda kompozytowa nie jest używana, można ją całkowicie zanurzyć w 3M roztworze chlorku potasu. Nie zanurzać w płynie myjącym ani innych odczynnikach pochłaniających wodę.

2. Przed użyciem sprawdź żarówkę na przedniej stronie elektrody szklanej. W normalnych warunkach elektroda powinna być przezroczysta bez pęknięć; bańka powinna być wypełniona roztworem i nie powinno być żadnych bąbelków.

3. W przypadku pomiaru roztworu o dużym stężeniu maksymalnie skróć czas pomiaru, a po użyciu dokładnie go wyczyść, aby roztwór testowy nie przywarł do elektrody i nie zanieczyścił elektrody.

4. Po oczyszczeniu elektrody nie wycieraj folii szklanej papierem filtracyjnym i używaj bibuły filtracyjnej do wyschnięcia, unikaj uszkodzenia folii szklanej, zapobiegaj zanieczyszczeniu krzyżowemu i wpływaj na dokładność pomiaru.

5. Podczas pomiaru należy pamiętać, że wewnętrzna elektroda odniesienia z chlorku srebra powinna być zanurzona w roztworze buforu chlorkowego w żarówce, aby uniknąć zjawiska przeskoku cyfrowego w części wyświetlającej licznika energii elektrycznej. Podczas używania należy kilka razy delikatnie pocierać elektrodę.

6. Elektrody nie należy używać w mocnych kwasach, mocnych zasadach lub innych roztworach żrących.

7. Surowo zabrania się używania w środowisku odwadniającym, takim jak etanol absolutny lub dwuchromian potasu.

PH Meter

Wyślij zapytanie