Uwagi dotyczące obsługi elektronicznej wagi precyzyjnej

2019/03/18
Wyślij zapytanie

I. Działanie w normalnym użytkowaniu

1.Waga precyzyjna z wagą elektryczną należy postawić na stabilnym stole roboczym. Jeśli jest naprawiony, lepiej nie ruszać się swobodnie.

2. Nie można używać przycisku ostrych przedmiotów (takich jak ołówek, długopis), można używać tylko przycisku palca.

3. Nie pozwól, aby mierzony przedmiot spadł z wysokości na wagę. Należy obchodzić się z nim delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu ważenia wagi.

II. Zwróć uwagę na korzystanie ze środowiska równowagi

1. Stół roboczy powinien znajdować się z dala od drzwi i okien, powinien być ustawiony w miejscu narażonym na mniejsze zakłócenia drgań, powinien znajdować się z dala od obiektów magnetycznych lub innych zakłóceń pola magnetycznego.

2. Saldo odDostawca wag elektronicznych wykorzystuje wysoce precyzyjną równowagę elektromagnetyczną i inne czujniki oraz technologię przetwarzania mikrokomputerowego, dlatego prosimy nie umieszczać go w środowisku z substancjami radioaktywnymi lub żrącymi.

3. Pracownia powinna być sucha i higieniczna. Waga nie powinna być używana przez długi czas w środowisku o dużej wilgotności lub zapyleniu.

4. Najlepszy bilans temperatur otoczenia do stosowania 20 +/- 5â, najlepsza wilgotność dla 50-60% RH.

 Electronic Scale Precision Balance

Wyślij zapytanie