Jakie czynniki środowiskowe powodują błędy w wagach elektronicznych?

2019/02/23
Wyślij zapytanie

Wagi elektroniczne są precyzyjnymi przyrządami elektronicznymi, które są podatne na zewnętrzne czynniki środowiskowe, dlatego musimy znaleźć źródło tych błędów, abyśmy mogli zredukować błąd i uzyskać dokładniejsze wyniki. Przeanalizujmy pokrótce źródło błędu wagi elektronicznej.

Przede wszystkim jako salę balansową należy wybrać pomieszczenie z pyłoszczelnym, wstrząsoodpornym, odpornym na wilgoć i wahania temperatury. Wagę o większej dokładności należy również stosować w pomieszczeniu o stałej temperaturze. Po drugie, wagę należy ustawić na stabilnym i niezawodnym stole warsztatowym oraz ustawić w odpowiedniej pozycji, aby ułatwić obsługę. Przed zainstalowaniem wagi należy sprawdzić, czy elementy są kompletne i nienaruszone zgodnie z listą wag wagi; dokładnie wyczyścić wszystkie części wagi. Podczas instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją wagi, prawidłowo zmontować wagę i wyregulować poziom. Po instalacji należy ponownie sprawdzić instalację każdej części, następnie sprawdzić, czy napięcie zasilania spełnia wymagania wagi, a następnie podłączyć wtyczkę.

KiedyWodoodporna waga elektroniczna jest ważona, klawisze sterujące i klawisze funkcyjne powinny być używane prawidłowo; wybierz najlepszy czas integracji i poprawnie uchwyć czas odczytu i drukowania, aby uzyskać najlepszy wynik ważenia.

Błędy spowodowane zmianami w urządzeniu pomiarowym i samym mierzonym, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza, wibracje, pole elektromagnetyczne, światło itp., spowodowane niezgodnością różnych czynników środowiskowych wagi elektronicznej z wymaganym stanem normy. Zwykle błąd wskazania generowany przez wagę elektroniczną w określonych warunkach nazywany jest błędem podstawowym, a błąd spowodowany zastosowaniem tego warunku nazywany jest błędem dodatkowym.

Electronic Balance

Wyślij zapytanie