Төрөл бүрийн электрон баланс, чийгийн анализатор, вискозиметр, жин хэмжүүрийн багаж хэрэгслийн мэргэжлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт.
weighinginstru@gmail.com

Нарийвчлал 0.01г, 0.1г, 0.2г, 0.5г, 1г. 100г-аас 40кг хүртэл багтаамжтай

Таны лавлагаа илгээнэ үү