Төрөл бүрийн электрон баланс, чийгийн анализатор, вискозиметр, лабораторийн багаж хэрэгслийн мэргэжлийн үйлдвэрлэл, худалдаа.
weighinginstru@gmail.com

Танхим ба инкубатор

Таны лавлагаа илгээнэ үү