Төрөл бүрийн электрон баланс, чийгийн анализатор, вискозиметр, жин хэмжүүрийн багаж хэрэгслийн мэргэжлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт.
weighinginstru@gmail.com

Зэвэрдэггүй ган, ангилал E1, E2, F1, F2 ба M1

Таны лавлагаа илгээнэ үү